Konsertto V

Konsertto V
2017
öljy kankaalle
204 x 170 cm